Polskie tłumaczenie pluginu RokAjaxSearch dla WordPress

Tłumaczyłem kiedyś komponent Discussions dla Joomla 1.5. Tak jak ostatnio, potrzebowałem polskiej wersji wtyczki, tym razem do WordPress, której spolszczenia nie znalazłem. Plugin nazywa się RokAjaxSearch i pochodzi ze strony http://www.rockettheme.com. W związku z tym, (mam nadzieję że się komuś przyda) przetłumaczyłem, i udostępniam. 

rokajaxsearch-pl_PL.mo

rokajaxsearch-pl_PL.po 


Pobrane pliki należy przenieść do katalogu languages znajdującego się w folderze z wtyczką. Najprawdopodobniej będzie to : wp-content/plugins/wp_rokajaxsearch/languages

Jeżeli spolszczenie nie zadziała należy dodatkowo edytować plik rokajaxsearch.php w którym to tuż przed znakami ?> na samym końcu wklejamy następujący kod: 

add_action('init', 'wymyslona_klasa');
function wymyslona_klasa() {
load_plugin_textdomain('rokajaxsearch',
false,
dirname( plugin_basename( __FILE__ ) ));
}

Uwagi mile widziane.

Pani Basia chce wziąć pożyczkę na nową kuchnię

Reklama: "Pani Basia chce wziąć pożyczkę na nową kuchnię […]"

Bzdura! Nie można chcieć wziąć pożyczki. Tak jak nie można np. chcieć odciąć sobie nogi. Nie jest normalnym, aby chcieć samemu sobie zrobić gorzej. Można natomiast być zmuszonym do amputacji kończyny, do wzięcia pożyczki. Czyli do rzeczy, która nie jest dla nas dobra. Gdyby człowiek był zdrowy, to nie musiałby amputować nogi analogicznie gdyby Pani Basia miała pieniądze to nie musiała by brać pożyczki, ponieważ mogłaby sobie kupić, co chce. Pani Basia chce nową kuchnię, tak jak chory chce być zdrowy. Oboje podejmują działanie. I tu analogicznie… Możesz żyć, ale musisz odciąć nogę, możesz mieć nową kuchnię, ale musisz wziąć pożyczkę. Nie chcesz kuchni albo masz na nią pieniądze? Nie musisz brać kredytu. Nie chcesz żyć albo jesteś zdrowy? Nie musisz ciąć…

Czytajmy więc takie reklamy: Pani Basia musi wziąć pożyczkę na nową kuchnię.

i nie dajmy się CHOLERNEJ PROPAGANDZIE!  

Zanim zamówisz pakiet FunPack HD w TP powinieneś wiedzieć o…

Telekomunikacja Polska wprowadziła na rynek nową usługę/promocję o nazwie FunPack HD w której to klienci mają możliwość korzystania z usługi telefonii, telewizji oraz internetu po obniżonych cenach. Oferta wygląda dość ciekawie, niewątpliwie ceny są kuszące. Ba! napiszę nawet, że gdyby tylko na mojej linii dało się podłączyć Neostradę, to pewnie bym z niej skorzystał. Na nieszczęście, czy też jak się okaże w dalszej części wpisu na szczęście nie ma możliwości technicznych na podłączenie mi Internetu z TP. (Jak się ostatnio dowiedziałem możliwość by się znalazła, ale musiałbym wyłożyć 23000zł na modernizację łącza. Nie, nie pomyliłem się wpisując kwotę dwadzieścia trzy tysiące polskich nowych złotych.)

Dlaczego więc cieszę się, że nie korzystam z TP? Ano już wyjaśniam.

Miałem ostatnio możność instalowania anteny satelitarnej oraz podłączania zestawu właśnie z FunPack HD czyli dekoder TV + Livebox. O ile podłączenie zestawu w bloku nie wymaga zbyt wielkich nakładów pracy (małe pomieszczenia, zazwyczaj jedno gniazdko telefoniczne, komputer blisko TV), tak w domach jednorodzinnych już nie jest tak ciekawie.

1. Internet

Klienci mieszkający we własnych domach miewają również jedno gniazdko telefoniczne – i nie znajduje się ono zawsze przy komputerze, gdyż w czasach gdy montowano telefony o internecie jeszcze mało kto słyszał a i komputery nie były tak rozpowszechnione. Poza tym, i gniazdko i telefon (jak się najczęściej przekonuję) znajduje się mniej więcej w centralnej części domu jak korytarz, przedsionek etc. tak, by wszędzie było słychać jak ktoś dzwoni. W nowej usłudze TP aparat telefoniczny nie może być podłączony bezpośrednio do gniazdka ponieważ od teraz telefon działa przez Internet a więc winien być podłączony poprzez Liveboxa. Wniosek nr.1:

Miałeś telefon z dala od komputera? Szykuj się na modernizację instalacji! Przykład: Dom jednorodzinny. Gniazdko telefoniczne oraz aparat zamontowane w przedpokoju na parterze. Dziecko chce korzystać z komputera w swoim pokoju na piętrze. Rozwiązania:

  1. Livebox u dziecka telefon na dole (ciągniemy 2 dodatkowe kable na piętro),
  2. Livebox i telefon na dole (ciągniemy 1 dodatkowy kabel na piętro – do komputera)


2. Telefonia

Gdy ktoś ma większy dom, gniazdek jest więcej, a przy każdym z nich osobny aparat telefoniczny Normalne prawda? Niestety nowa usługa zmienia nieco postać rzeczy. Jak wspomniałem kilka wierszy wyżej aparat telefoniczny nie może być doń podłączony bezpośrednio ponieważ od teraz telefon działa przez Internet a więc winien być podłączony poprzez Liveboxa. Wniosek nr.2:

Masz kilka aparatów w domu? Szykuj się na modernizację instalacji! Przykład: Masz 3 gniazdka, z których 2 są na dole 1 u góry. Rozwiązania:

  1. Rezygnujesz z kilku aparatów na rzecz jednego – przez Livebox
  2. Zaopatrujesz się w rozdzielacze i ciągniesz kable od Livebox do każdego gniazdka

Czytaj dalej

Instalacja Joomla 2.5

Aby zainstalować Joomla 2.5.0 należy: 

1. Posiadać serwer spełniający minimalne wymagania dla Joomla tj.:

  • PHP w wersji przynajmniej 5.2.4 + , zalecane 5.3 +
  • MySQL w wersji przynajmniej  5.0.4 + 
  • Apache (z mod_mysql, mod_xml, i mod_zlib) w wersji przynajmniej 2.x +

2. Pobrać i zapisać na dysku zarchiwizowaną paczkę z plikami źródłowymi Joomla 

http://www.joomla.org/download.html

Pobieranie Joomla!

Czytaj dalej

Oświadczenie o legalności oprogramowania

Pamiętają jak pisałem o Krajowym rejestrze Pracowników i Pracodawców? Wygląda na to, że mamy do czynienia z podobną próbą…

Dostałem niedawno maila następującej treści:

Szanowni Państwo,       Warszawa, 25 listopada 2011 r.

Zważywszy, iż do członków Business Software Alliance często zwracają się organy państwowe (Policja, urzędy celne i urzędy kontroli skarbowej) z prośbą o informacje dotyczące oprogramowania oraz licencji do programów komputerowych w związku z prowadzonymi postępowaniami wobec firm, w celu zapewnienia tym organom wiarygodnych informacji zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższego oświadczenia i podpisanie go przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorstwa a następnie przesłanie go na adres: DataContact sp. z o.o. Dział Lettershop, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Alternatywnie można przesłać skan oświadczenia pocztą elektroniczną na adres legalizacja@datacontact.pl w tym samym terminie. Przesłane oświadczenie wraz z posiadanymi danymi licencyjnymi pomoże nam zaklasyfikować Państwa Firmę jako legalnego użytkownika oprogramowania (License Compliant User).

Niezależnie od dużej liczby postępowań w sprawach o naruszenie praw do oprogramowania, pragniemy zwrócić uwagę, że wskutek ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej, także inspektorzy urzędów kontroli skarbowej mogą w trakcie prowadzonych kontroli weryfikować legalność oprogramowania posiadanego przez przedsiębiorców w celu rozpoznawania, wykrywania, zapobiegania i zwalczania przestępstw i wykroczeń przeciwko prawom własności intelektualnej (art. 2 ust. 2a ustawy o kontroli skarbowej ? Dz. U. z 2011, Nr 41, Poz. 214).

O potrzebie wszechstronnej edukacji w zakresie zagrożeń związanych z nabyciem nielegalnego oprogramowania świadczą nie tylko dane statystyczne i dane BSA, ale i rezultaty niezależnych badań. Z badania przeprowadzonego przez IPSOS wynika, że aż 69% osób zarządzających firmami w Polsce uważa, że na aukcjach internetowych można nabyć legalne oprogramowanie, zaś 39% jest zdania, że legalne oprogramowanie można uzyskać za pośrednictwem sieci typu P2P. Z danych BSA wynika, że ww. sposoby nabycia oprogramowania są najczęstszymi kanałami dystrybucji nielegalnego oprogramowania.

Więcej informacji na temat zapewnienia nabycia i korzystania wyłącznie z legalnego oprogramowania można uzyskać pod adresem naszej strony internetowej: www.bsa.org. Dziękujemy za współpracę.

Oświadczenie do pobrania: OŚWIADCZENIE O POSIADANIU WYŁĄCZNIE LEGALNEGO OPROGRAMOWANIA

Z poważaniem,

Georg Herrnleben

Senior Director, Compliance Marketing  EMEA

Business Software Alliance

DataContact Sp.z o.o.

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

W imieniu BSA

Baza danych pochodzi ze zbioru danych Panorama Firm

Czytaj dalej

Od 1 stycznia 2012 zmiana sposobu wystawiania faktur

Co się zmieni? 

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw powstanie obowiązek umieszczania numeru PESEL na fakturach VAT dla osób fizycznych oraz podatników niebędących płatnikiem podatku VAT. Numer NIP w tych przypadkach przestanie być używany. 

Za: Dziennik Ustaw z 18 sierpnia 2011 Nr 171 poz. 1016

[…]

Art. 2. 1. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.

2. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków.

3. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych.

Art. 3. 1. Identyfikatorem podatkowym jest:

1) numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;

2) NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2.

[…] 

http://infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2011,nr,171/poz,1016.html