Nowelizacja rozporządzenia ws służby bhp

Jak możemy przeczytać na blogu firmy TECH-SAS, po 30 czerwca 2013 nie każdy BHPowiec utrzyma się na swoim stanowisku. Ten kto zaliczył tylko kurs podstawowy dla służby bhp straci prawo do wykonywania zawodu. Od 1 lipca 2013 każdy zatrudniony w służbie BHP musi posiadać wykształcenie o kierunku lub specjalności BHP. Kto nie zdążył się podszkolić – jego wina, o zmianach wiadomo było już wcześniej.

W dniu 2 listopada 2004 nastąpiła nowelizacja rozporządzenia ws służby bhp co do wymagań kwalifikacyjnych osób zatrudnionych na stanowiskach BHP. Nowelizacja ta dawała 5 lat BHPowcom bez odpowiednich kwalifikacji na uzupełnienie ich bez utraty zatrudnienia. Jednak 1 lipca 2005 wprowadzono kolejną nowelizację i wydłużono czas na podniesienie kwalifikacji do 8 lat. Oczywiście dotyczyło to osób które były zatrudnione w służbie bhp przed 01 lipca 2005r. dla osób zatrudnionych po tej dacie stosowało się już nowe wymogi kwalifikacyjne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z 2004 r. Nr 246, poz. 2468)

§ 4.

 1. Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:
  1. inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:
   1. zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub
   2. wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  3. specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,
  4. starszym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,
  5. głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.
 3. Pracownik kierujący wieloosobową komórką organizacyjną powinien spełniać co najmniej wymagania kwalifikacyjne określone w ust. 2 pkt 3 (Specjalista ds. bhp). Pracownik zatrudniony w jednoosobowej komórce powinien spełniać co najmniej wymagania kwalifikacyjne określone w ust. 2 pkt 2 (Starszy inspektor ds. bhp).
 4. Pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp Specjalistom ds. bhp spoza zakładu pracy lub osobie, która była zatrudniona na stanowisku inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przez okres co najmniej 5 lat.
 5. Pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp, powinien spełniać wymagania określone w ust. 2.

2 thoughts on “Nowelizacja rozporządzenia ws służby bhp

 1. Czy po ukończeniu studiów wyższych na wydziale ochrony środowiska specjalność ochrona środowiska pracy mogę pełnić funkcję inspektora ds. BHP w zakładzie pracy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *