Oświadczenie o legalności oprogramowania

Pamiętają jak pisałem o Krajowym rejestrze Pracowników i Pracodawców? Wygląda na to, że mamy do czynienia z podobną próbą…

Dostałem niedawno maila następującej treści:

Szanowni Państwo,       Warszawa, 25 listopada 2011 r.

Zważywszy, iż do członków Business Software Alliance często zwracają się organy państwowe (Policja, urzędy celne i urzędy kontroli skarbowej) z prośbą o informacje dotyczące oprogramowania oraz licencji do programów komputerowych w związku z prowadzonymi postępowaniami wobec firm, w celu zapewnienia tym organom wiarygodnych informacji zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższego oświadczenia i podpisanie go przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorstwa a następnie przesłanie go na adres: DataContact sp. z o.o. Dział Lettershop, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Alternatywnie można przesłać skan oświadczenia pocztą elektroniczną na adres legalizacja@datacontact.pl w tym samym terminie. Przesłane oświadczenie wraz z posiadanymi danymi licencyjnymi pomoże nam zaklasyfikować Państwa Firmę jako legalnego użytkownika oprogramowania (License Compliant User).

Niezależnie od dużej liczby postępowań w sprawach o naruszenie praw do oprogramowania, pragniemy zwrócić uwagę, że wskutek ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej, także inspektorzy urzędów kontroli skarbowej mogą w trakcie prowadzonych kontroli weryfikować legalność oprogramowania posiadanego przez przedsiębiorców w celu rozpoznawania, wykrywania, zapobiegania i zwalczania przestępstw i wykroczeń przeciwko prawom własności intelektualnej (art. 2 ust. 2a ustawy o kontroli skarbowej ? Dz. U. z 2011, Nr 41, Poz. 214).

O potrzebie wszechstronnej edukacji w zakresie zagrożeń związanych z nabyciem nielegalnego oprogramowania świadczą nie tylko dane statystyczne i dane BSA, ale i rezultaty niezależnych badań. Z badania przeprowadzonego przez IPSOS wynika, że aż 69% osób zarządzających firmami w Polsce uważa, że na aukcjach internetowych można nabyć legalne oprogramowanie, zaś 39% jest zdania, że legalne oprogramowanie można uzyskać za pośrednictwem sieci typu P2P. Z danych BSA wynika, że ww. sposoby nabycia oprogramowania są najczęstszymi kanałami dystrybucji nielegalnego oprogramowania.

Więcej informacji na temat zapewnienia nabycia i korzystania wyłącznie z legalnego oprogramowania można uzyskać pod adresem naszej strony internetowej: www.bsa.org. Dziękujemy za współpracę.

Oświadczenie do pobrania: OŚWIADCZENIE O POSIADANIU WYŁĄCZNIE LEGALNEGO OPROGRAMOWANIA

Z poważaniem,

Georg Herrnleben

Senior Director, Compliance Marketing  EMEA

Business Software Alliance

DataContact Sp.z o.o.

ul. Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

W imieniu BSA

Baza danych pochodzi ze zbioru danych Panorama Firm

Oryginał wiadomości:

e-mail

Wypełniasz oświadczenie, odsyłasz. A firma DataContact dopisuje Cię do swojej bazy danych. Potem zachodzisz w głowę, skąd oni mają Twoje dane, dlaczego wysyłają SPAM i wydzwaniają do Ciebie z różnymi ofertami.

Bazy danych

Nie wypełniam żadnych oświadczeń. Macie jakieś pytania, chęci na kontrolowanie? Proszę mi wysłać powiadomienie a następnie zapraszam w moje skromne progi.

0 thoughts on “Oświadczenie o legalności oprogramowania

  1. Sam dostałem ostatnio dwa takie maile na pocztę firmową. Zastanawia mnie tylko czy takie działania są legalne a jeśli nie to dlaczego nikt im się nie dobierze do rzyci?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *