Od 1 stycznia 2012 zmiana sposobu wystawiania faktur

Co się zmieni? 

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw powstanie obowiązek umieszczania numeru PESEL na fakturach VAT dla osób fizycznych oraz podatników niebędących płatnikiem podatku VAT. Numer NIP w tych przypadkach przestanie być używany. 

Za: Dziennik Ustaw z 18 sierpnia 2011 Nr 171 poz. 1016

[…]

Art. 2. 1. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.

2. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków.

3. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych.

Art. 3. 1. Identyfikatorem podatkowym jest:

1) numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;

2) NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2.

[…] 

http://infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2011,nr,171/poz,1016.html

Bookmark the permalink.

0 thoughts on “Od 1 stycznia 2012 zmiana sposobu wystawiania faktur

 1. Zgadzam się, że nic się nie zmieniło w tej kwestii. Przepis rozporządzenia mówi wyraźnie, że nie ma obowiązku wpisywania na fakturze numeru identyfikacji podatkowej w przypadku wystawienia faktury dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

  Poniżej cytat z artykułu, który wpadł mi w ręce stwierdzającego celowość stworzenia w/w ustawy.

  „Jak twierdzą resortowi – zasadniczym celem Ministerstwa Finansów jest uproszczenie komunikacji z administracją podatkową, stąd zastąpienie numeru NIP numerem PESEL.
  Wprowadzone zmiany mają zapewnić większą efektywność administracji publicznej. W praktyce numer PESEL zostanie przyjęty za wystarczający w celu identyfikacji podatników przez urzędy skarbowe. W związku z tym wszelkie zmiany danych dokonywane będą w jednym miejscu, tj. w rejestrze PESEL.”

  Pozdrawiam

 2. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dotychczas koniecznym było wyrobienie numeru NIP który to służył do komunikacji z administracją podatkową. Teraz takiego numeru wyrabiać nie będzie trzeba. W przypadku pobierania przez takie osoby faktur, z których się rozliczano wymagane było podanie numeru NIP. Teraz wystarczy PESEL. Problem kwestionowania powyższego zapisu wynika najprawdopodobniej z tego, że niektórzy przedsiębiorcy, którzy wystawiali faktury klientom którzy się nie rozliczali, nie wpisywali ani NIP ani PESEL. Dla nich oczywiście nic się nie zmieniło. Ale są branże, gdzie takowy numer był wymagany. Ot cały problem.

 3. Hm ciekawe jeszcze się z tym nie spotkałam, ale dobrze wiedzieć na przyszłość. Jeszcze nie potrzebowałam faktury ale pewnie jak zawołali by ode mnie pesel to bym się bardzo zdziwiła.
  Nie wiedziałam o tej zmianie rozporządzenia.

 4. Pingback: Sasni.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *